Kosgeb,

Tübitak,

Ekonomi bakanlığı,

Turquality,

Diğer teşvik ve hibeler