Sahip oldukları fikri mülkiyet haklarını Türkiye’deki firmalara kiraya veren hak sahiplerinin telif gelirleri; anlaşmaların yanlış değerlendirilmesi, çalışan hataları, onaysız indirimler, yanlış telif yüzdesi kullanımı, zamanında hazırlanmayan telif raporları gibi sebeplerden yanlış veya eksik raporlanmakta ve ödenmektedir. 

Dolayısıyla haklarının bu anlamda korunmasını isteyen fikri mülkiyet hak sahipleri; telif gelirlerini artırmak, lisans alanların iş süreçlerini ve fikri mülkiyet haklarını nasıl kullandığını anlamaya çalışarak zaman kaybetmemek, lisans alanları sürekli doğru raporlamaya yönlendirmek, kontrat alt yapısı için değerli geri bildirimler almak ve kendi ve lisans alanların operasyon süreçlerini iyileştirmek için telif denetimi ve danışmanlığı hizmetlerine gereksinim duymaktadırlar.

Lisans haklarını kiralayan ve kullanan firmalar ise; doğru raporlama yaptıklarından emin olmak, raporlama alt yapılarını iyileştirmek, sözleşmelerdeki haklarını tam olarak bilmek ve anlamak ve gelecekte lisans hak sahiplerince yapılması muhtemel denetimlerde yüklü para cezaları ve kontratlarının feshi ile karşı karşıya kalmamak için telif denetimi ve danışmanlığı hizmetlerine gereksinim duymaktadırlar. 

Telif denetimi ve danışmanlığı konularındaki 20 yıla yakın tecrübe ve bilgimizden ve aşağıda listelenen hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle temasa geçebilirsiniz:

        Telif muhasebesi denetimi,

        Ciro denetimi,

        Lisans Anlaşması danışmanlık hizmetleri,

        Lisans alanlar ve lisans hak sahipleri için danışmanlık hizmetleri,

        Marka patent tescil ve destek hizmetleri