Türkiye'de iş kurmak istiyorsunuz ve yardıma mı ihtiyacınız var?

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre Türkiye sınırları içinde kurulacak gerçek ve tüzel kişi kuruluşları incelemek gerekir. Burada asıl incelenmesi gereken bizim de uzmanlık alanımıza giren konu tüzel kişi olarak adlandırılan kuruluşlardır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) göre Türkiye mukim bir şirket kurmak isteyenlere iki seçenek sunulmaktadır. Anonim ve limited şirket.

Anonim şirket sermayesi en az 50.000.-TL en az (1)bir kişi en az 1(bir) temsil yetkisine sahip bir kişi.

Ana sözleşme oluşturmak için Unvan, adres, sermaye miktarları,

Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; Müracaat evrakları arasına Potansiyel Vergi numarasını gösteren Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Genel kurul ve yönetim kurulları
  • Sermaye arttırımı ve azaltılması,
  • Şirket birleşme ve bölünmeleri,
  • Tasfiyeye giriş ve tasfiyeden dönüş