İŞCİ MEVZUATINI BİLİYOR VE DOĞRU UYGULUYOR MUSUNUZ?

Türkiye vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına göre kurum ve kuruluşların çalışan personeline ait bordro yönetimi, sosyal güvenlik kuruluşları ile mükellef arasındaki mevzuatın yerine getirilmesi, tüm bildirimlerin zamanında yapılması, ödenmesi gereken primlerin hesabı ve mükellefe anında bildirilmesi. Yine çalışanlara ait hakların veya işverene ait hakların hesaplanması bildirilmesi, çalışanların özlük dosyaları gibi hususlar bu konudaki kapsama alanımıza girmektedir.

  • Türkiye işçi çalıştırma mevzuatı
  • Çalışanların bordro hesapları
  • Sosyal güvenlik primlerinin ve vergi kesintilerinin hesabı
  • Personel giriş ve çıkışları
  • İşçi ve işveren hakları
  • Tazminat hesapları
  • Personel muhasebesi